پریشان گویی های قربه إلی الله

به عنوان وظیفه ام در جایگاه افسر جنگ نرم آن چه بر من حجت است را می گویم

به عنوان وظیفه ام در جایگاه افسر جنگ نرم آن چه بر من حجت است را می گویم

پریشان گویی های قربه إلی الله

من پریشان حالم از عشق تو و حالی ندارم
من پریشان گویم از دست تو آدابی ندارم

طامات : سخن های بلند که صوفیه برای اظهار کرامت و شرافت مرتبه گویند


           به نظر راقم این سطور در این برهه از زمان، یعنی دوره ی گذار به تمدن نوین اسلامی یکی از ابزارها جهت تسهیل و تسریع در وصول به این مهم حضور در فضای مجازی و تاثیرگذاری روی آن است و یکی از این فضا ها وبلاگ نویسی است که می توان تحلیل های موثر سیاسی و اجتماعی را تزریق و در این فضا رصد کرد و هم چنین برداشت های اخلاقی که به پویایی این فضا کمک کرد، که لاجرم به فضای اجتماع نیز تسری پیدا خواهد کرد.

در یک کلام، یکی از سنگر های سنگ نرم این جاست، که «للمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد»1
1. اشاره به حدیث نبوی که در مورد مجتهدین بیان می گردد: مجتهدی که با وجود به کارگیری تمام سعی خود، به حکم واقعی نمی‌رسد، فقط یک پاداش دارد.